TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt III/2015 vào ngày 23/7/2015

(07:47 | 13/04/2018)

Ngày 07/7/2015, Trưởng ban Ban Tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã ký Kế hoạch số 86/KH-BTC về tổ chức Lễ đợt III/2015 vào sáng ngày 23/7/2014.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 17/8/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (Lễ phong tặng, truy tặng); Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 và Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (Ban Tổ chức). Ban Tổ chức Lễ đề ra Kế hoạch tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt III/2015.

Buổi lễ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 23/7/2015, thời gian tổ chức lễ 01 buổi, tại Hội trường lớn Văn phòng Tỉnh ủy. Theo Quyết định số 782/QĐ-CTN và số 783/QĐ-CTN ngày 25/4/2015 của Chủ tịch nước về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tỉnh Kiên giang có 200 Bà mẹ, trong đó có 56 Bà mẹ được phong tặng và 144 Bà mẹ được truy tặng.

Để chuẩn bị buổi Lễ diễn ra trang trọng, đúng nghi thức quy định và an toàn, tiết kiệm. Trưởng ban Tổ chức Lễ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức, đồng thời phân công trách nhiệm cho UBND các huyện, thị xã, thành phố có bà mẹ được phong tặng, truy tặng đợt này: Thứ nhất, lập danh sách Bà mẹ được phong tặng đủ sức khỏe và thân nhân Bà mẹ được truy tặng đi dự lễ, danh sách gởi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 10/7/2015 để sắp xếp; phối hợp với Ban Tổ chức thực hiện theo kế hoạch tổ chức buổi lễ. Thứ hai, bố trí phương tiện đưa đón các Bà mẹ được phong tặng và đại diện thân nhân Bà mẹ được truy tặng đến dự lễ đảm bảo chu đáo, an toàn; đồng thời chuẩn bị trang phục (bộ áo dài đồng màu) cho các Bà mẹ mặc đi dự lễ. Thứ ba, sau buổi lễ, chủ động phối hợp Ban Tổ chức thành lập đoàn tới gia đình Bà mẹ được phong tặng nhưng sức khỏe yếu không đi dự lễ để thực hiện nghi thức công bố và trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt III.

Ban Tổ chức Lễ cũng đã quyết định tổ chức truyền hình trực tiếp buổi Lễ trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Như vậy kể từ khi triển khai thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ đến nay, tỉnh Kiên Giang đã được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng 519 bà mẹ danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”./.

                                                                                                                              HC