TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Vĩnh Thuận lần thứ III thành công tốt đẹp

(07:46 | 13/04/2018)

Sáng ngày 07/7/2015, Huyện uỷ, UBND huyện Vĩnh Thuận đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III (2015-2020).

Đến dự có ông Hà văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh Kiên Giang. Ông Võ Minh Lễ, Bí thư Huyện uỷ; ông Mai Hoàng Khởi, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; ông Thái Châu Báu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ huyện Vĩnh Thuận; lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND  các xã, thị trấn cùng 261 điển hình tiên tiến tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực về dự Hội nghị. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Theo đó, 5 năm qua dưới dự lãnh đạo của Huyện uỷ, UBND huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các đoàn thể… và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 đã đề ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân giai đoạn đạt 14,45%, một số mô hình trong sản xuất thực hiện có hiệu quả như mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình lúa- tôm, lúa- màu..., góp phần đưa tổng sản lượng lúa đạt 863.749 tấn/năm; kinh tế tập thể tiếp tục được giữ vững, toàn huyện có 5 hợp tác xã, 100 tổ kinh tế hợp tác, tăng 38 tổ so 2010; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 98,52%; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đẩy mạnh, số người mua bảo hiểm y tế đạt 67,3% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2.05%/năm; phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá’ phong trào đền ơn, đáp nghĩa, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Dân vận khéo” … được duy trì và có bước phát triển; phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới được được đẩy mạnh, 5 năm qua đã đầu tư, xây dựng được 228km đường bê tông liên ấp, trong đó 64% theo chuẩn nông thôn mới, đến nay 7/7 xã đã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới, xã điểm Vĩnh Phong đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực. Đã gắn kết tốt các phong trào thi đua yêu nước của huyện với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, đem lại hiệu quả thiết thực trong lao động, công tác, học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức người lao động và nhân dân. Kết quả phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của các tập thể gồm UBND xã Vĩnh Phong với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới”; Chùa Đồng Tranh xã Vĩnh Bình Bắc với chủ đề “Công tác hoạt động xã hội- từ thiện”, đồng thời giao lưu với các cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực thông qua Videoclip. Cũng tại Hội nghị đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 9 tập thể, 18 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015.

Phát biểu với Hội nghị ông Hà Văn Chiến đã đánh giá cao kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện 5 năm qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và định hướng một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới gồm: Thứ nhất, cần có kế hoạch cụ thể từng năm để quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT, qua đó nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TĐKT trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng tổ chức phong trào thi đua là để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; phong trào thi đua phải có tên gọi, chủ đề ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, nội dung phải cụ thể, thiết thực, tiêu chuẩn phải rõ ràng; tổ chức phong trào thi đua phải có sơ tổng kết và gắn phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nghiên cứu, lồng ghép các phong trào thi đua ở cơ sở có cùng đối tượng, nội dung tương tự nhau để tăng tính hiệu quả. Thứ ba, qua tâm nâng cao chất lượng công tác xét khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng thực chất, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch đúng quy trình quy định, quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; thực hiện tốt 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các nhân tố mới, mô hình, điển hình tiên tiên tiến. Đồng thời có các hình thức để tổ chức tốt công tác giới thiệu, giao lưu, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước để học tập, làm theo. Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện các hạn chế, sai sót để chỉ đạo, uốn nắn; đồng thời quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng từ huyện tới cơ sở, thường xuyên tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và khả năng tham mưu người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác TĐKT.

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Vĩnh Thuận đã kết thúc thắng lợi sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện Mai Hoàng Khởi phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020./.

                                                                                                                                    HC