TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cụm, khối thi đua

(07:43 | 13/04/2018)

 Sáng nay 26/6/2015, tại Hội trường UBND tỉnh, Ban Thi đua- Khen thưởng đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng dành cho cụm, khối thi đua thuộc tỉnh.

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh (TĐKT), Trưởng ban TĐKT; lãnh đạo Ban TĐKT và các phòng chuyên môn. Gần 100 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của đơn vị là Khối trưởng, Khối phó khối thi đua thuộc tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Liên minh Hợp tác xã; lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách công tác TĐKT các huyện, thị xã, thành phố.

            Nội dung tập huấn gồm: Những điểm mới của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng; Những điểm mới của Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Hướng dẫn chấm điểm Nội dung 3 thi đua thực hiện công tác TĐKT quy định tại Quyết định số 717/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Hướng dẫn Quy chế mẫu về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Mẫu báo cáo sơ/tổng kết hoạt động của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục khen thưởng của Cụm, Khối thi đua. Các nội dung trên do lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban TĐKT trình bày.

            Lớp học sẽ kết thúc trong ngày./.

                                                                                                                        HC