TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Họp Tổng kết Khối thi đua các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở năm 2023

(15:32 | 22/01/2024)

Chiều ngày 19/01/2024, Khối thi đua phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh tổ chức họp tổng kết phong trào thi đua năm 2023. Tham dự Khối thi đua có ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo 08 phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

Trên cơ sở những nội dung đăng ký thi đua từ đầu năm 2023 và Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua thuộc Sở Nội vụ; đối chiếu, rà soát theo từng tiêu chí chấm điểm, các thành viên dự họp đã thống nhất kết quả đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Cờ thi đua” cho tập thể Thanh tra Sở Nội vụ và bầu Trung tâm Lưu trữ lịch sử làm Khối trưởng năm 2024, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên làm Khối phó năm 2024.

(Ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị)

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Xuân Luật - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ đã ghi nhận thành tích, sự nỗ lực của Khối trong năm 2023. Đồng thời chỉ đạo, định hướng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Khối thi đua trong năm 2024.

Nguyễn Tuyết Mai