TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020

(16:45 | 29/09/2020)

Trong 02 ngày 24 và 25/9/2020 vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh tổ chức 02 lớp nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Xuân Luật Phó Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ và hơn 240 đồng chí là Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách và trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp của tỉnh và các cơ quan, đơn vị ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố.

 


Đồng chí Huỳnh Xuân Luật, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tại Hội nghị tập huấn các học viên đã được nghe phổ biến một số nội dung: (1)Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; (2) Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; (3) Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; (4) Những điểm mới của Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh và hướng dẫn của Hội đồng TĐKT tỉnh về nội dung, phương pháp chấm điểm nội dung 3 của Quyết định số 809/QĐ-UBND; (5) Triển khai về một số Mẫu báo cáo thành tích và các văn bản đề nghị khen thưởng; (6) Hướng dẫn đăng ký và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc ngành nội vụ…Đồng thời, được nghe báo cáo viên giải đáp những vướng mắc trong quá trình tham mưu và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng./.

Tin và ảnh Bích Hà