TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2022

(07:39 | 03/10/2022)

Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 133 chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 


Ông Đào Văn Xem, Phó Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên phổ biến quan điểm mới về công tác tôn giáo trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời trao đổi, giải đáp một số vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh. 
 


Toàn cảnh hội nghị

 

Thông qua Hội nghị, nhằm giúp cho chức sắc, chức việc các tôn giáo hiểu rõ, nắm được các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; cập nhật kịp thời các thông tin và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó các vị chức sắc, chức việc là một tuyên truyền viên tích cực cùng chính quyền địa phương tham gia tuyên tuyền đến quần chúng tín đồ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và nhất là thực hiện tốt quy định pháp luật trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tại cơ sở trong thời gian tới./. 

Tin và ảnh: Út Bé - BTG