TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công tác đào tạo - bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 39/2024

(09:51 | 30/06/2024)

Sáng nay ngày 28 tháng 6 năm 2024, Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 39/2024 cho cán bộ, công chức, viên chức là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

Qua 02 tuần học tập và nghiên cứu thực tế, các học viên được tìm hiểu các vấn đề: Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng; Văn hóa lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng tham mưu; Kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của phòng; Kỹ năng tổ chức, điều hành họp; Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ; Kỹ năng áp dụng pháp luật; Cải cách hành chính và những vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng; Kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở trung ương, địa phương và trên thế giới và Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0,....và nghiên cứu thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Ảnh: Ông Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trao chứng nhận cho học viên

Sau thời gian học tập kết quả đạt được như sau: có 16 học viên đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 19,27%; 61 học viên đạt loại khá chiếm tỷ lện 73,49%, 06 học viên đạt loại trung bình chiếm tỷ lệ 7,22%. Kết quả có 100% đủ điều kiện cấp chứng chỉ và có 08 học viên đạt kết quả học tập giỏi và rèn luyện tốt.

 

Ngô Thị Kim Kha