TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công tác đào tạo - bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021

(20:07 | 18/02/2021)

Theo đó: Đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học như sau:


- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch cán sự hoặc tương đương đã tốt nghiệp đại học chuyên môn phù hợp vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương nhưng chưa qua lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Ưu tiên cho công chức cấp xã chưa qua bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định.


- Số lượng: 90 học viên/01 lớp. Giao cho các cơ quan, đơn vị rà soát đăng ký số lượng bồi dưỡng theo nhu cầu cụ thể; 


- Thời gian học 08 tuần. Dự kiến thời gian mở các lớp:


+ Khóa 69, khai giảng ngày 10/3/2021;


+ Khóa 70, khai giảng ngày 08/4/2021;


+ Khóa 71, khai giảng ngày 15/4/2021;


+ Khóa 72, khai giảng ngày 17/5/2021;


+ Khóa 73, khai giảng ngày 24/5/2021;


+ Khóa 74, khai giảng ngày 18/8/2021;


+ Khóa 75, khai giảng ngày 25/8/2021;


+ Khóa 76, khai giảng ngày 08/9/2021;


+ Khóa 77, khai giảng ngày 22/9/2021;


+ Khóa 78, khai giảng ngày 05/10/2021.


- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).


- Nội dung, chương trình: Do Trường Chính trị đảm nhiệm.


- Chế độ cho học viên thực hiện theo quy định hiện hành.


Danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức, công chức, viên chức) theo mẫu đính kèm, chậm nhất là ngày 22 tháng 02 năm 2021 (đề nghị gửi file mềm vào địa chỉ mail nttbac.snv@kiengiang.gov.vn). Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau./.

Tin: Thu Bắc - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 134_SNV-TCCCVC.pdf; Mau DS lop CV.xls