TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Đính chính điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức năm 2023

(16:29 | 06/03/2024)

Ngày 06/3/2024 Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 ban hành Công văn số 36/CV-HĐTTCC về việc đính chính điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức năm 2023

Ngày 04/3/3024 Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 ban hành Thông báo số 34/TB-HĐTTCC kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023. Tuy nhiên do sai sót trong kỹ thuật, nhầm điểm ưu tiên đối với đối tượng “Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong” được cộng 5 điểm là không đúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và khoản 3 Mục III Kế hoạch số 57/KH-SNV ngày 15/9/2023 của Sở Nội vụ tuyển dụng công chức năm 2023 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 22/9/2023.

 Hội đồng thi tuyển công chức đính chính điểm ưu tiên đối với 05 thí sinh thuộc đối tượng “Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong” được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2 theo quy định.

Nội dung phúc khảo và thời gian phúc khảo thực hiện theo Thông báo số 34/TB-HĐTTCC kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023. Danh sách đính chính điểm ưu tiên và Công văn này được niêm yết tại Trụ sở Sở Nội vụ, công khai trên trang điện tử theo địa chỉ https://snv.kiengiang.gov.vn và gửi đến thí sinh được đính chính điểm ưu tiên tuyển dụng.

(Chi tiết Đính kèm Công văn số 36/CV-HĐTTCC ngày 06/3/2024 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023)./.

Nguyễn Thị Hồng Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 36 Cong van so 36 của HĐ.pdf