TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương; thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2022

(09:49 | 08/12/2022)

Ngày 08/12/2022 Hội đồng thi ban hành Thông báo số 299 và 300/TB-HĐ thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương; thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2022. Theo đó:


1. Cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương; thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính có trách nhiệm thông báo điểm thi đến công chức, viên chức dự thi thuộc quyền quản lý được biết.


2. Về việc phúc khảo điểm thi


- Đơn xin phúc khảo theo mẫu đính kèm Thông báo này.


- Thời hạn nhận đơn phúc khảo 15 ngày, tính kể từ ban hành Thông báo. Không phúc khảo đối với đơn phúc khảo nhận sau thời gian nêu trên và đơn đề nghị phúc khảo được gửi bằng thư điện tử, fax, telex.


- Chỉ phúc khảo đối với bài thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ (không thực hiện phúc khảo đối với môn thi trắc nghiệm trên máy vi tính).


- Cách thức nộp đơn phúc khảo: Nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Sở Nội vụ Kiên Giang (qua Phòng Tổ chức, công chức, viên chức).


- Lệ phí phúc khảo: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.


Danh sách điểm thi được niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ Kiên Giang hoặc truy cập vào trang điện tử https://snv.kiengiang.gov.vn để xem chi tiết./.

Tin: Kim Kha - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; DON XIN PHUC KHAO, CHUYEN VIEN.docx; DON XIN PHUC KHAO.docx; DS DIEM THI CHUYEN VIEN CHINH, trang dien tu.pdf; DS LEN DIEM THI CHUYEN VIEN, trang dien tu.pdf