TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Thông báo triệu tập ôn và thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương; chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2022

(16:02 | 16/11/2022)

Ngày 14/11/2022 Hội đồng Thi thăng hạng ban hành Thông báo số 261/TB-HĐ về việc triệu tập dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương năm 2022; Thông báo số 262/TB-HĐ về việc triệu tập dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2022, cụ thể như sau:
1. Dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương năm 2022.
a) Thời gian, địa điểm ôn tập: 
Thời gian ôn tập một ngày, ngày 19/11/2022 (thứ Bảy) tại Hội trường số 02, Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 425 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 
Thời gian ôn cụ thể theo Thông báo số 261/TB-HĐ.
b) Thời gian, địa điểm thi
Khai mạc Hội đồng thi: Vào lúc 15 giờ, ngày 27/11/2022 (chủ Nhật)
- Thời gian thi: Ngày 29/11/2022 (thứ Ba).
- Buổi sáng:
+ Vào lúc 7 giờ: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung, thời gian thi 60 phút.
+ Vào lúc 8 giờ 30 phút: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn ngoại ngữ tiếng Anh, thời gian thi 30 phút.
- Buổi chiều: Vào lúc 14 giờ, tập trung thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ, thời gian thi 120 phút.
2. Dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2022.
a) Thời gian, địa điểm ôn tập: 
Thời gian ôn tập một ngày, ngày 19/11/2022 (thứ Bảy) tại Hội trường số 01, Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 425 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cụ thể:
- Buổi sáng (7 giờ 30 phút): Ôn tập môn kiến thức chung và môn chuyên môn nghiệp vụ.
- Buổi chiều (14 giờ): Ôn tập môn ngoại ngữ tiếng Anh.
- Lúc 16 giờ: Thao tác trên máy tính để thí sinh làm quen với phần mềm thi trắc nghiệm.
b). Thời gian, địa điểm thi
* Khai mạc Hội đồng thi: Vào lúc 14 giờ, ngày 27/11/2022 (chủ Nhật).
* Thời gian thi: Ngày 28/11/2022 (thứ Hai).
* Buổi sáng: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 
- Môn kiến thức chung, thời gian thi 60 phút:
+ Ca 1 bắt đầu 7 giờ.
+ Ca 2 bắt đầu 8 giờ 30 phút.
- Môn ngoại ngữ tiếng Anh, thời gian thi 30 phút:
+ Ca 1 bắt đầu 10 giờ.
+ Ca 2 bắt đầu 11 giờ.
* Buổi chiều: Vào lúc 14 giờ, tập trung thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ, thời gian thi 180 phút.
3) Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 425 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Lưu ý: Thí sinh ôn thi xem kỹ thời gian đính kèm Thông báo và thời gian thao tác làm quen với phần mềm trên máy vi tính./.

Tin: Kim Kha - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 16. 262 TB TRIEU TAP CVC.pdf; 18. 261. TB TRIEU TAP CHUYEN VIEN.pdf