TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2021

(07:41 | 06/06/2022)

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2021
Ngày 31/5/2022 Giám đốc Sở Nội Vụ ban hành Quyết định số 287/QĐ-SNV phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2021.
Ngày 31/5/2022 Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2021 ban hành Thông báo số 43/TB-HĐTTCC công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2021.
(đính kèm Thông báo và danh sách công nhận kết quả).

Tin: Hồng Trang – TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2021.pdf; Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021.pdf