TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Thông báo triệu tập thí sinhdự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2021

(07:54 | 04/04/2022)

Ngày 25/3/2022 Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 ban hành Thông báo số 11/TB-HĐTTCC triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2021. Theo đó:
* Thời gian và hình thức hướng dẫn ôn tập: 
- Thời gian: Vào lúc 8 giờ, ngày 04/4/2022.  
- Hình thức: Trực tuyến. Thí sinh vào đường liên kết https://hoptructuyen.vn để tải, cài đặt phần mềm TRANS. Sau đó chọn tính năng “Vào tự do” và nhập ID là 6688888912.
* Thời gian, địa điểm thi:
- Thời gian khai mạc Hội đồng thi: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 08/4/2022 (thứ Sáu) tổ chức Khai mạc Hội đồng thi, tại Hội trường Trường Cao đẳng Kiên Giang.
- Thời gian tổ chức thi: Ngày 08/4/2022 (thứ Sáu) tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ tiếng Anh, cụ thể:
+ Buổi sáng: Thi trắc nghiệm môn kiến thức chung, với 02 ca thi
++ Vào lúc 8 giờ 30 phút: Tổ chức thi Ca 1 (số báo danh từ CC001 đến số báo danh CC187).
++ Vào lúc 10 giờ: Tổ chức thi Ca 2 (số báo danh từ CC188 đến số báo danh CC374).
+ Buổi chiều: Thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ tiếng Anh, với 02 ca thi
++ Vào lúc 14 giờ: Tổ chức thi Ca 1 (số báo danh từ CC001 đến số báo danh CC187).
++ Vào lúc 15 giờ: Tổ chức thi Ca 2 (số báo danh từ CC188 đến số báo danh CC374).
* Địa điểm thi và khai mạc Hội đồng: Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
* Lưu ý đối với thí sinh dự thi:
- Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và Phương án phòng, chống dịch Covid-19 của Hội đồng.
- Phải đi đúng ca thi theo số báo danh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
- Thí sinh được miễn thi môn nào thì được phép vắng mặt của môn thi đó. Hội đồng sẽ thông báo triệu tập Vòng 2 đối với những thí sinh đã đạt vòng 1.
-  Thí sinh dự thi phải có mặt trước phòng thi 30 phút. Hội đồng không xem xét, giải quyết đối với trường hợp không có Phiếu dự thi, đi không đúng giờ thi, ca thi.
(có đính kèm Thông báo triệu tập).

Tin: Thanh Dủ - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thong bao so 11 cua Hoi dong ve trieu tap thi sinh du thi vong 1.pdf