TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Danh sách ca thi kỳ thi tuyển công chức năm 2021

(08:44 | 28/03/2022)

Tin: Hồng Trang - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Danh sách ca thi kỳ thi tuyển công chức năm 2021.pdf