TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương năm 2021

(15:49 | 14/12/2021)

Tin: Kim Kha - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng chuyên viên chính 2021.pdf