TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Thông báo điểm thi thi nâng ngạch công chức, thi thắng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương năm 2021

(16:21 | 26/11/2021)

Tin: Kim Kha - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Danh sách điểm thi chuyên viên chính 2021.pdf