TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Thông báo điều chỉnh, bổ sung biên chế cần tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với chỉ tiêu bổ sung

(08:26 | 12/11/2021)

Căn cứ Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 01/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về điều chỉnh, bổ sung biên chế cần tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại Kế hoạch số 42/KH-SNV ngày 11/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về tuyển dụng công chức năm 2021.
Ngày 10/11/2021 Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 1560/TB-SNV điều chỉnh, bổ sung biên chế cần tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021.
1. Chỉ tiêu bổ sung: Bổ sung 05 chỉ tiêu cần tuyển tại các vị trí việc làm như sau:
- Bổ sung 02 chỉ tiêu tại vị trí Quản lý quy hoạch và xây dựng thuộc Phòng Nghiệp vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang.
- Bổ sung 01 chỉ tiêu tại vị trí Quản lý đất đai kiêm Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
- Bổ sung 01 chỉ tiêu tại vị trí Quản lý tài chính - ngân sách thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
- Bổ sung 01 chỉ tiêu tại vị trí Quản lý Giáo dục tiểu dục thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng: Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đăng ký dự tuyển đối với 05 chỉ tiêu bổ sung theo Bảng bổ sung nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức ban hành kèm theo Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 01/11/2021 của Sở Nội vụ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 04/11/2021/
3. Số lượng vị trí việc làm bổ sung: Gồm 04 vị trí, thực hiện thông qua phương thức thi tuyển cạnh tranh theo từng vị trí việc làm.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và địa điểm tiếp nhận 
a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 01/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.
- Bốn (04) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, dán tem và kèm theo 03 ảnh 3x4 ghi rõ họ và tên.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi hồ sơ kích thước 250x340x5 mm.
b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển vị trí bổ sung: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện An Biên tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với người có nhu cầu dự tuyển vào vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo Bảng bổ sung nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức ban hành kèm theo Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 01/11/2021 của Sở Nội vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 04/11/2021; không giới hạn số lượng nhận hồ sơ dự tuyển nhằm đảm bảo có tính cạnh tranh trong tuyển dụng theo quy định; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử về Thông báo tuyển dụng công chức. Bố trí địa điểm, nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển, số điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Trường hợp người dự tuyển công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của cơ quan, đơn vị mà bị từ chối tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thì viết đơn phản ánh và đến nộp hồ sơ dự tuyển tại Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang (thông qua bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Chuyên viên Phòng Tổ chức, công chức, viên chức, số điện thoại 0918.122.585). Các trường hợp nêu trên sẽ được Sở Nội vụ xem xét tiếp nhận giao lại cho cơ quan, đơn vị tổng hợp vào danh sách đăng ký dự thi chung của cơ quan, đơn vị.
5. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với chỉ tiêu bổ sung: 30 ngày kể từ ngày 10/11/2021 đến hết ngày 09/12/2021.
6. Hình thức và nội dung thi tuyển
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng:
a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
Hình thức: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 2 phần thi:
- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Thời gian thi 30 phút.
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức: Thi viết.
- Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Thời gian thi: 180 phút.
- Thang điểm: 100 điểm.
7. Thời gian và địa điểm thi
- Thời gian dự kiến tổ chức thi trong quý IV năm 2021. Tùy vào điều kiện thực tế nếu không thể tổ chức được kỳ thi như thời gian dự kiến thì sẽ tổ chức thi trong năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ thông báo đến thí sinh. 
- Địa điểm ôn thi và thi: Trường Cao đẳng Kiên Giang.
(Đính kèm Thông báo số 1560/TB-SNV ngày 10/11/2021 của Sở Nội vụ).

Tin: Thanh Dủ - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1560_TB-SNV (1).pdf