TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh, bổ sung tuyển dụng công chức năm 2021

(10:41 | 08/11/2021)

Ngày 04/11/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2698/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung biên chế cần tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang. 
1. Chỉ tiêu cần tuyển: 05 chỉ tiêu ngạch chuyên viên bổ sung tại Bảng bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức ban hành kèm theo Kế hoạch này.
2. Số lượng vị trí việc làm tuyển dụng: Các vị trí việc làm tuyển dụng thực hiện thông qua phương thức thi tuyển cạnh tranh theo từng vị trí việc làm.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và địa điểm tiếp nhận 
a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Kế hoạch này
- Bốn (04) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, dán tem và kèm theo 03 ảnh 3x4 ghi rõ họ và tên.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi hồ sơ kích thước 250x340x5 mm.
b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm bố trí địa điểm, nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.
4. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng: Theo đúng Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 04/11/2021 của Sở Nội vụ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
5. Hình thức và nội dung thi tuyển
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng:
a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính với 02 phần thi: Kiến thức chung và ngoại ngữ tiếng Anh
b) Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành
6. Thời gian và địa điểm thi
- Thời gian dự kiến tổ chức thi trong quý IV năm 2021. Tùy vào điều kiện thực tế nếu không thể tổ chức được kỳ thi như thời gian dự kiến thì sẽ tổ chức thi trong năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ thông báo đến thí sinh. 
- Địa điểm ôn thi và thi: Trường Cao đẳng Kiên Giang.
(Đính kèm Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 04/11/2021 của Sở Nội vụ).

Tin: Thanh Dủ - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Kế hoạch điều chỉnh bổ sung biên chế 2021.pdf; Phiếu dự thi tuyển công chức năm 2021.docx; Quyêt định phê duyệt kế hoạch bổ sung thi công chức 2021.pdf