Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông báo thi tuyển

Xem với cỡ chữAA

Thông báo triệu tập thi sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

(15:36 | 18/06/2020)

Tin: Thanh Vũ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   113_TB-HĐTTCC.pdf