TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo - Giấy mời

Xem với cỡ chữAA

Công khai dự toán ngân sách năm 2022

(15:33 | 02/08/2022)

Ngày 13/7/2022, Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Quyết định số 549/QĐ-SNV về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.


Chi tiết tại biểu mẫu kèm theo Quyết định số 549/QĐ-SNV ngày 13/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ./.

Tin: Ngọc Quý - HCTH

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 549.signed.pdf; Kèm theo QĐ công khai 2021.pdf; Kèm theo QĐ công khai 2021.xls