TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo - Giấy mời

Xem với cỡ chữAA

Công khai báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

(15:10 | 20/06/2022)

Ngày 01/6/2022, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Báo cáo số 54/BC-SNV kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của chính phủ quý 2 năm 2022.


Ngày 02/6/2022, Trưởng phòng HCTH và VTLT Sở ký ban hành thông báo số 729/TB-SNV về việc công khai kết quả thực hiện quý 2 năm 2022.


Kinh phí tiết kiệm từ đầu năm đến 30/6/2022 là: 280.000.000 đồng


Chi tiết tại biểu mẫu kèm theo báo cáo số 54/BC-SNV ngày 01/6/2022 của Phó Giám đốc Sở Nội vụ./.

Tin: Ngọc Quý - HCTH

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 54.signed (2).pdf; TB 729 (1).pdf