TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo - Giấy mời

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời họp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cá nhân BCH, BTV Đảng ủy Sở Nội vụ năm 2020

(08:53 | 24/12/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 118_GM-ĐU.pdf