TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo - Giấy mời

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời về việc phối hợp tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(12:46 | 13/12/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1572.signed.pdf