TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo - Giấy mời

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời về triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

(10:03 | 22/10/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1325_GM-SNV.pdf