TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo - Giấy mời

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời họp lấy ý kiến bổ nhiệm cán bộ

(11:40 | 02/09/2020)

Tin: Ngọc Dung

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1070_GM-SNV.pdf