TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo - Giấy mời

Xem với cỡ chữAA

Thông báo thời gian hướng dẫn công tác lập và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ

(09:49 | 04/08/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 955_TB-SNV.pdf