TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo - Giấy mời

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời họp lấy ý kiến bổ nhiệm cán bộ

(09:58 | 18/06/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 732_GM-SNV.signed.pdf