TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Báo cáo thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Sở Nội vụ

(14:51 | 19/05/2024)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Sở Nội vụ

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND tỉnh ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 11/KH-SNV ngày 07/02/2024 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện, xử lý các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ.

(Chi tiết kèm theo Kế hoạch số 11/KH-SNV ngày 07/02/2024 của Sở Nội vụ)./.

Đặng Kim Thảo

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 50 KH phong, chong tham nhung 2024 SNV.pdf