TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Báo cáo thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức 2020

(05:34 | 19/01/2021)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 9. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức 2020.pdf