TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Báo cáo thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo giải trình nguyên nhân không đưa vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc cho người hoạt động không chuyên trách ở những địa phương trước đây thực hiện thí điểm sắp xấp người hoạt động không chuyên trách ở

(05:32 | 19/01/2021)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 6. BBáo cáo giải trình nguyên nhân không đưa vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.pdf