TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Báo cáo thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình cấp, quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

(05:28 | 19/01/2021)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 5. Báo cáo tình hình cấp, quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.pdf