TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Báo cáo thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (Khối 2)

(05:25 | 19/01/2021)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 4. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 (Khối 2).pdf