TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Báo cáo thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự thảo nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(05:12 | 19/01/2021)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1. Báo cáo kết quả lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự thảo nghị quyết.pdf