TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Báo cáo thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ năm 2020 quý III/2020

(11:22 | 02/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 113_BC-SNV.pdf