TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Báo cáo thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019)

(11:02 | 02/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 100_BC-SNV.pdf