TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Báo cáo thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Khối 2: Đơn vị Sở Nội vụ)

(10:43 | 02/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 84_BC-SNV.pdf