Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Báo cáo thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020

(10:06 | 11/06/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   60_BC-SNV.pdf