TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức hội và phi chính phủ

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội năm 2024

(08:39 | 27/06/2024)

Vừa qua (từ ngày 11 đến ngày 21/6/2024), Đoàn Kiểm tra Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm tra quản lý nhà nước về tổ chức hoạt động quản lý hội tại các Sở Y tế, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đoàn Kiểm tra do ông Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn cùng thành viên Đoàn là lãnh đạo và công chức Phòng Cải cách hành chính và Tổ chức phi chính phủ.

Qua kiểm tra, nhìn chung công tác quản lý về tổ chức, hoạt động quản lý hội tại các Sở tương đối tốt, kịp thời cho ý kiến về một số hoạt động của hội (đại hội, điều lệ, các khoản viện trợ…). Một số tổ chức hội được thành lập hoạt động tương đối ổn định, đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội; thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức hội có nhiều đóng góp thiết thực trong các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, giáo dục, y tế, văn hóa. Các hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động hội viên và quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước hội còn nhiều hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức hội chưa được thường xuyên; việc nắm bắt tình hình hoạt động của hội có lúc chưa kịp thời. Chưa thường xuyên thực hiện việc cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình công tác và phương hướng phát triển của ngành để các tổ chức hội có cơ sở định hướng và xây dựng kế hoạch hoạt động. Hoạt động của các Hội hữu nghị thành viên chưa đồng đều; tính chủ động trong việc định hướng hoạt động theo giai đoạn của một số ít hội chưa cao. Một số tổ chức hội thuộc quản lý của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoạt động chưa hiệu quả, không hoạt động thời gian dài (Hội Làm vườn, Hội Động vật hoang dã, Hội Châm cứu, Hội Dược học, Hội Dinh dưỡng, Hội Thầy thuốc trẻ,...). Công tác lưu trữ hồ sơ hội và chế độ thông tin báo cáo của các hội chưa đúng quy định.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, Đoàn đã đề nghị các đơn vị được kiểm tra tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời có kế hoạch khắc phục hạn chế để nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

 

Lê Thị Mỹ Xuyên