TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức hội và phi chính phủ

Xem với cỡ chữAA

Thành lập Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang

(14:37 | 19/04/2024)

Ngày 17/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 911/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang.

Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của công dân, doanh nhân, doanh nghiệp có khát vọng đổi mới sáng tạo. Sự ra đời của Hội nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hội do ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch hội.

Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang hoạt động theo Điều lệ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghê và các ngành có liên quan tới lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của pháp luật./.

Lê Thị Mỹ Xuyên