TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức hội và phi chính phủ

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Đại biểu Hội Người mù tỉnh Kiên Giang lần thứ II, nhiệm kỳ (2020 - 2024)

(07:58 | 13/12/2021)


Hội Người mù tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ (2020-2024). 
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân tỉnh, Đại hội Hội Người mù tỉnh Kiên Giang diễn ra trong bối cảnh tỉnh ta đang thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do đại dịch, nhất là người nghèo, cận nghèo, người lao động, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, người cao tuổi, người dân về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh,… nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

 


Đại biểu dự Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2024


Những năm qua, Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật nói chung và người mù nói riêng; nhiều chính sách mới đáp ứng nhu cầu về vật chất, tinh thần và bảo vệ sức khoẻ cho người khuyết tật. 
 


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Hội Người nù tỉnh Kiên Giang lần II, Nhiệm kỳ (202-2024)


Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Quốc Sử, Phó Giám đóc Sở Nội vụ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội: “Lúc sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người khuyết tật, trong đó có khuyết tật về “mắt” phải chịu nhiều thiệt thòi trong đời sống xã hội, Bác luôn chia sẻ, động viên người khuyết tật cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Thời gian qua, Hội Người mù tỉnh Kiên Giang đã vận dụng những tư tưởng, quan điểm và tình cảm của Bác dành cho người khuyết tật, phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội tự nguyện, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người mù trong tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Hội đã phân đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội lần thứ nhất đề ra. Hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Hội”. 
 


Ông Nguyễn Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội


Theo số liệu báo cáo đến cuối năm 2019 toàn tỉnh có 800 Người mù, Hội vận động kết nạp được 185 hội viên tăng 135 Hội viên so với đầu nhiệm kỳ; tích cực vận động thông qua chương trình biểu diễn văn nghệ gây quỹ trên 2,7 tỷ đồng, trong đó có 3.998 suất phần quà cho người mù với tổng trị giá trị quà quy ra tiền là 1.199.400.000 đồng; tổ chức vận động xây dựng được 06 căn nhà đại đoàn kết và 150 Radio cho hội viên mù trị giá trên 214.000.000 đồng, mở 07 lớp dạy nghề, tạo việc làm cho gần 120 hội viên như: bó chổi cán nhựa và làm bàn chải vệ sinh, kỹ năng Xoa bóp - dạy ấn huyệt, kết hạt cườm với kinh phí trên 650 triệu đồng; qua rà soát 100% người mù trong tỉnh được hưởng trợ giúp xã hội và bảo hiểm y tế theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ nay là Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, Hội đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ vào các ngày lễ, tết, tổ chức và tham gia các cuộc thi thu hút đông đảo hội viên tham gia (đặc biệt có 3 thành viên Hội người mù tham gia Hội thi “Những trái tim khát vọng” toàn quốc dành cho người khuyết tật đạt giải nhất, nhì, ba; hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ điện thoại cảm ứng cho người mù… đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người mù; điều kiện ban đầu thành lập còn rất nhiều khó khăn, kinh phí hoạt động còn hạn hẹp, trụ sở Hội phải thuê, nhưng Hội Người mù tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đạt được một số kết quả, có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp người mù trong toàn tỉnh phấn đấu vươn lên hòa nhập với cộng đồng.
 


Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ (2020-2024)


Ông Nguyễn Quốc Sử nói: “Thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ, Tôi trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu của Hội Người mù đã góp phần cho sự phát triển, vươn lên của tỉnh nhà trong thời gian qua. Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã có nhiều cống hiến, đóng góp và trực tiếp giúp đỡ người mù, biểu dương những hội viên tiêu biểu ở các cấp, đã luôn vì sự trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội; dốc lòng tâm huyết, trách nhiệm, chăm lo đời sống và đem lại hạnh phúc cho người mù, đồng thời đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội chung của tỉnh nhà”. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Người mù cũng nghiêm túc tự phê bình và nhìn nhận trước Đại hội những hạn chế cần quan tâm như: BCH Hội nhiệm kỳ thay đổi nhiều đồng chí (đặc biệt là Chủ tịch và Phó chủ tịch), đời sống hội viên người mù vẫn còn nhiều khó khăn, trình độ văn hóa thấp nên việc dạy nghề và tạo việc làm cho người mù tuy có tiến bộ nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ hội trình độ, năng lực còn hạn chế, thiếu kỹ năng vận động xã hội, tổ chức thực hiện các hoạt động Hội chưa nhiều, chưa thu hút nhiều Hội viên tham gia,…
Ông Nguyễn Quốc Sử nói: “Với các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2024 mà Đại hội đề ra, Tôi cơ bản thống nhất. Tại Đại hội này, Tôi trao đổi và đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành cần quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 
 Thứ nhất, tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục hội viên nắm vững những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát động các phong trào tự rèn luyện thân thể, văn nghệ, phục hồi khả năng lao động hòa nhập cộng đồng. Quan tâm công tác vận động nhiều hơn hội viên tham gia vào Hội và tạo nguồn cán bộ Hội. 
Thứ hai, Tỉnh Hội cần quan tâm phối hợp đào tạo nghề phù hợp cho người mù để có việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống; phối hợp với các ngành chức năng tìm những nghề mới, đi đôi với tìm đầu ra cho các sản phẩm do người mù sản xuất.
Thứ ba, phải hết sức quan tâm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; cần cụ thể hóa thành các kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; phân công rõ trách nhiệm từng Ủy viên BCH hội; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Thường xuyên củng cố tổ chức, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động một cách thiết thực, hiệu quả.
Thứ tư, Phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong Hội viên, tổ chức nhiều hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, truyền nghề cho hội viên, giao lưu trao đổi kinh nghiệm; tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt, để thi đua thật sự là động lực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội.
Đối với các sở, ban ngành: Cần tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi giúp Hội người mù của tỉnh đẩy mạnh hoạt động theo tinh thần Kết luận số 73-KL/TW ngày 16/6/2010 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng và Công văn số 5099/VPCP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 12/04/1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam. Cần quán triệt sâu rộng đến mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng, mục đích ý nghĩa của Chỉ thị. 
Và qua đây, Tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất của đại biểu, Đại Hội đại biểu Hội Người mù tỉnh Kiên Giang sẽ bầu ra Ban Chấp hành mới có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực, kết hợp với thực tiễn tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội đề ra nhiệm kỳ 2020-2024.
Hôm nay ngày 03/12, ngày Quốc tế Người khuyết tật, nhằm khuyến khích sự tham gia đầy đủ, bình đẳng của người khuyết tật và hành động vì sự hòa nhập, phát triển của người khuyết tật trong mọi mặt của xã hội. Nhân dịp này, tôi cũng kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm của mình giúp đỡ về tinh thần, vật chất để Hội có điều kiện hoạt động và chăm lo đời sống người mù trong tỉnh”.

 


Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Kiên Giang, lần thứ II, nhiệm kỳ (2020-2024)


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới có 09 người, tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ Hội, bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội, Ban Kiểm tra Hội. Ông Châu Minh Trung tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội và bà Phan Thanh Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra Hội lần thứ II, nhiệm kỳ (2020-2024).
 


Ông Châu Minh Trung, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Kiên Giang lần thứ II, 
nhiệm kỳ (2020-2024) phát biểu cảm tưởng

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.

Bài và ảnh: Thanh Bình - CCHC