TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức hội và phi chính phủ

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

(09:12 | 14/09/2020)

Đồng chí Lê Thành Phương, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

 

Trong 02 ngày 08 và 09/9/2020 vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội Ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giao Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng với hơn 200 hội viên.

 


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo: Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI (2015-2020), phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Hội Nhà báo tỉnh và tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI; bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Theo đó, 05 năm qua Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức và thực hiện đạt yêu cầu chương trình hoạt động của Hội và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI của Hội Nhà báo tỉnh đã đề ra. Các hoạt động của Hội có bước chuyển biến tiến bộ. Việc tổ chức học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị, đạo đức người làm báo; tổ chức các giải báo chí hàng năm đều được triển khai đến hội viên; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, đến nay có tổng số 234 hội viên, tăng 48 hội viên so với nhiệm kỳ trước, sinh hoạt ở 10 chi hội, chất lượng sinh hoạt của các chi hội không ngừng được cải tiến và nâng lên; đã có nhiều tác phẩm báo chí và ảnh báo chí chất lượng cao. Hoạt động báo chí từng bước phát huy tính chủ động, sáng tạo, cải tiến nội dung, hình thức, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thông tin nhanh nhạy, toàn diện về đời sống kinh tế - xã hội; cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ VII (2020-2025), Hội Nhà báo tỉnh phấn đấu tiếp tục phát triển hội viên, gắn với nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của hội nhằm không ngừng nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động Hội; đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động của hội nhằm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động, các giải báo chí chuyên ngành, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hội Nhà báo ở địa phương.

 

 
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

 

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 11 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh, gồm 05 ủy viên. Nhà báo Lê Thành Phương, tái cử Chủ tịch Hội Nhà báo Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025./.

 Tin và ảnh: Bích Hà