TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công chức, công vụ

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực ngành nội vụ

(14:59 | 11/07/2022)

Ngày 24/5/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-SNV thành lập Đoàn Kiểm tra quản lý nhà nước về địa giới hành chính, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền, công tác thanh niên, quản lý công chức cấp xã, tín ngưỡng tôn giáo, thi đua khen thưởng và văn thư lưu trữ quý II năm 2022, do ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.


Đoàn Kiểm tra đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-ĐKT ngày 08/6/2022 về kiểm tra công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền, công tác thanh niên, quản lý công chức cấp xã, tín ngưỡng tôn giáo, thi đua khen thưởng và văn thư lưu trữ quý II năm 2022. Đến ngày 04/7/2022, Đoàn đã tổ chức kiểm tra tại 18 xã, phường, thị trấn (gồm: phường Đông Hồ, xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên; xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành; xã Sơn Hải, Dương Hòa, Hòa Điền, huyện Kiên Lương; phường Dương Đông, các xã: Dương Tơ, Cửa Dương, Hàm Ninh, Cửa Cạn, Gành Dầu, thành phố Phú Quốc; thị trấn Thứ Mười Một, xã Đông Hưng B, huyện An Minh; thị trấn Gò Quao, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao; xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải); 7 huyện, thành phố (gồm: huyện Giang Thành, Kiên Lương, An Minh, Gò Quao, Kiên Hải; thành phố Hà Tiên và Phú Quốc); Sở Tài nguyên và Môi trường đạt kế hoạch đề ra. 
 


Ảnh: Đoàn Kiểm tra làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương 


Nội dung kiểm tra tại các địa phương gồm: thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền, công tác thanh niên, quản lý công chức cấp xã, tín ngưỡng tôn giáo, thi đua khen thưởng và văn thư lưu trữ.
 


Ảnh: Kiểm tra tại Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương


Đoàn Kiểm tra kiểm tra trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Sau đó Đoàn làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không kiểm tra trực tiếp gửi báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn Kiểm tra (qua Tổ Kiểm tra) thời gian trước ngày 30/6/2022.
 


Ảnh: Kiểm tra tại Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc


Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã nghiêm túc báo cáo, tổ chức buổi làm việc, để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch; Đoàn cơ bản thống nhất với báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của địa phương được nêu trong báo cáo; đồng thời chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ nhà nước ở một số lĩnh vực thuộc ngành nội vụ và ghi nhận các kiến nghị của địa phương.


Kết luận buổi làm việc, chủ tọa đề nghị địa phương khắc phục ngay những hạn chế đã được Đoàn làm rõ; những vấn đề, kiến nghị chưa rõ đề nghị địa phương kiến nghị bằng văn bản để Sở Nội vụ xem xét, giải quyết./.

Tin và ảnh: Ngọc Hân-XDCQ&CTTN