TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Công chức, công vụ

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về tổ chức bộ máy

(07:57 | 21/06/2019)

Ngày 18/6/2019 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 687/SNV-TCCCVC về việc báo cáo về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố báo cáo về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thời gian gửi báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 15/7/2019 hoặc gửi mail: hmhai.snv@kiengiang.gov.vn để tổng hợp./.

Chi tiết xem tại đây.

Kim Kha-CCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 687 CV BC.pdf; bieu mau kem theo bc.xls; de cuong bao cao phuc vu van kien gui cac so nganh.doc