TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại huyện Giang Thành

(10:17 | 24/06/2024)

Ngày 18 tháng 6 năm 2024, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh do ông Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Giang Thành. Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra, có ông Tạ Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện và UBND các xã tham dự.

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 và quý I năm 2024, một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc mà huyện gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính.

Ông Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

 

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, công tác cải cách hành chính của UBND huyện Giang Thành đã được quan tâm và triển khai thực hiện; UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính, ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các xã thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, công khai, niêm yết thủ tục hành chính…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc luân chuyển, xử lý văn bản đến còn hạn chế, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu và chỉ tiêu được giao, chưa thực hiện cập nhật thay đổi của thủ tục hành chính và văn bản quy phạm pháp luật vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, một số nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao hoàn thành còn chậm…

Phát biểu tại buổi làm việc ông Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác CCHC mà UBND huyện Giang Thành đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Giang Thành tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế được phát hiện qua kiểm tra.

Qua đó, UBND huyện Giang Thành đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và có giải pháp khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong thời gian tới./.

Huỳnh Quốc Huy