TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021

(10:45 | 29/12/2021)

Năm 2021, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh nên công tác điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 được Bộ Nội vụ và UBND tỉnh ưu tiên chọn những đơn vị ít có người mắc Covid-19. Đối tượng được chọn điều tra là người dân, tổ chức đã trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 - 25/11/2021. 


Tổng số phiếu điều tra của Bộ Nội vụ tại tỉnh Kiên Giang là 400 phiếu, của tỉnh với 1.123 phiếu.


Về cách thức điều tra: Các điều tra viên tiến hành lấy ý kiến người dân bằng cách đến nhà riêng, đến trụ sở cơ quan hoặc gặp trực tiếp để phát phiếu. Việc điều tra được tiến hành khách quan, bảo mật để nhằm đem lại kết quả trung thực. 


Điều tra xã hội học là nhiệm vụ định kỳ nhằm lấy đó làm cơ sở để xác định Chỉ số hài lòng người dân (SIPAS) đối với sự phục vụ cơ quan hành chính hàng năm./.

Tin: Mỹ Xuyên - CCHC