TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

(08:36 | 07/05/2021)

Ngày 04 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành. Theo đó, năm 2020 có tổng số 37 đơn vị thực đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính. Theo đó có:


- 13 đơn vị xếp loại Xuất sắc gồm các Sở: Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh, các sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND huyện Kiên Lương.


- 13 đơn vị xếp loại Tốt: Sở Xây dựng, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc, UBND các huyện Hòn Đất, Tân Hiệp, An Minh, Kiên Hải, Giồng Riềng, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và thành phố Hà Tiên.


- 10 đơn vị xếp loại Khá: Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa Thể thao, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện An Biên, Gò Quao, Châu Thành, Phú Quốc và thành phố Rạch Giá. 


- 01 đơn vị xếp loại Trung bình: UBND huyện Giang Thành./.

Tin: Mỹ Xuyên - CCHC