TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Kiên Giang

(21:01 | 17/03/2021)

Ngày 11/03/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. 


Theo đó, các hoạt động tuyên truyền được thực hiện từ cấp tỉnh đến địa phương bằng nhiều hình thức. Tại cấp tỉnh, tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành tỉnh. Tại UBND các huyện, thành phố tùy theo tình hình thực tế tại địa phương các đơn vị xây dựng kế hoạch và có các hoạt động thiết thực để công tác thông tin tuyên truyền CCHC đạt hiệu quả. Năm 2021, tỉnh tiếp tục duy trì các chuyên mục tuyên truyền cải cải cách hành chính trên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang như: chuyên mục “Cái lý cái tình”, chương trình “Gặp gỡ và đối thoại”; chuyên mục cải cách hành chính trên Báo Kiên Giang; thay đổi các nội dung tuyên truyền trên các Pano theo nội dung chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030./.

Tin: Mỹ Xuyên - CCHC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 47_KH-UBND.signed.pdf