TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Sân khấu hóa, tuyên truyền cải cách hành chính 2020

(15:49 | 28/12/2020)

Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình sân khấu hóa, tuyên truyền cải cách hành chính 2020 tại 2 huyện U Minh Thượng và Giồng Riềng với hơn 400 đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân đến xem và cổ vũ. 

 


Tiểu phẩm: Tin rồi

 

Nội dung chương trình là tuyên truyền những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; trọng tâm tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính và triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên, chức… Các nội dung trên truyền tải bằng hình thức sân khấu hóa: Ca múa, hò, vè, tiểu phẩm


 
Quang cảnh: Các tuyên truyền Tỉnh đoàn biểu diễn

 

Qua chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về nội dung, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, góp phần tích cực trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 gắn với thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” của Đoàn Thanh niên trên địa bàn tỉnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đạt hiệu quả cao; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong đề xuất mô hình, sáng kiến thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tin và ảnh: Mỹ Xuyên - CCHC