TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Mở lớp tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020

(14:03 | 25/06/2020)

Ngày 17/6/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-SNV về mở lớp tập huấn giao tiếp ứng xử văn hóa công sở và quy định tiêu chí theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Theo kế hoạch Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang mở 02 lớp tập huấn về giao tiếp ứng xử văn hóa công sở và quy định tiêu chí theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính cho đối tượng là công chức phụ trách công tác cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, phòng Nội vụ cấp huyện; Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


Thời gian tập huấn là 05 ngày, dự kiến khai giảng vào đầu tháng 8 năm 2020./.

 

Tin: Mỹ Xuyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 36_KH-SNV.signed.pdf