TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kết quả xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2019

(15:37 | 25/05/2020)

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp hạng thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2019. Theo đó năm 2019 có tổng số 37 đơn vị thực hiện đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính. Kết quả như sau:


- Có 19 đơn vị xếp loại Xuất sắc gồm các Sở: Công Thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Xây dựng, Du lịch, Nông nghiệp và PTNT; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; UBND thành phố Hà Tiên, các huyện Châu Thành, An Minh, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng.


- 13 đơn vị xếp loại Tốt: Sở Giao thông vận tải, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, UBND các huyện An Biên, Hòn Đất, Tân Hiệp, Kiên Lương, Kiên Hải, Gò Quao, Giang Thành, U Minh Thượng, Phú Quốc và thành phố Rạch Giá.


- 04 đơn vị xếp loại Khá: Sở Y tế, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa Thể thao.


- 01 đơn vị xếp loại Trung bình: Sở Tài nguyên và Môi trường./.
 

Tin: Mỹ Xuyên - CCHC